• Dzieci uśmiechają się do zdjęcia
 • Dzieci na plaży
 • Dziecko
 • Zdrowe jedzenie
 • Wspólne zdjęcie
 • Dzieci przebrane za indian
 • Zdjęcie dzieci
 • Dzień rodziców
 • Pilot odwiedzający dzieci
 • Zdjęcie z Mateuszem Kusznierewiczem
 • Przebrane dzieci
 

OFERTA


Dziecko w placówce ma zagwarantowaną opiekę w dni powszednie w godz. 7.30-17.00.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dobry stan zdrowia, oraz ukończone 3 lata. W naszej placówce są trzy grupy wiekowe maluszki, starszaki oraz grupa zerowa.

Opłaty:

 • 500 zł wpisowe - płatne raz na całą edukację dziecka w przedszkolu.
 • 1000 zł miesięczne czesne za pobyt dziecka w placówce wraz z wyżywieniem

W ramach czesnego oferujemy:

 • Zajęcia prowadzone w języku angielskim - komunikacja z dzieckiem przez cały dzień tylko w języku angielskim,
 • Zapewniamy dzieciom trzy posiłki dziennie– posiłki są przygotowywane we własnej kuchni. Oferujemy zbilansowane posiłki oparte o tabele dietetyczne - dieta jest pełną warzyw, owoców i ryb. Eliminujemy cukier zastępując go miodami. Pieczemy własne ciasta, pasztety. Gotujemy własne kompoty. A wszystkie posiłki są przygotowywane na bieżąco. Możliwe dostosowanie diety do indywidulanych wskazówek rodziców (uwzględniamy alergie pokarmowe),
 • Rytmikę – dwa razy w tygodniu  ,
 • Terapię muzyczną 
 • Zabawy z piłką 
 • Zajęcia ekspresji twórczej (teatr, drama) ,
 • Imprezy - wyjścia, teatrzyki, wycieczki i zabawy :
  • raz w miesiącu teatrzyk lub koncert,
  • wycieczka raz do roku około Dnia Dziecka,
  • dzień marchewkowy, kiermasz wiosenny,
  • bal karnawałowy, pyjama party,
  • przedstawienia dla rodziców i dziadków,
  • olimpiada przedszkolaków,
  • i wiele innych.

Opłata za Przedszkole jest jednakowa w każdym miesiącu działalności, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy, oraz długich weekendów.

Czesne jest płatne do 10 każdego miesiąca, gotówką lub przelewem na

numer konta: 37 1500 1706 1217 0004 8977 0000

Wysokość opłaty jest stała, ale placówka zastrzega sobie możliwość jej zmiany w czasie roku szkolnego w uzasadnionych przypadkach.