Terapia słowno-muzyczna

Marta Zyziuk jest magistrem pedagogiki z kwalifikacjami w zakresie oligofreno i surdopedagogiki. W Przedszkolu Specjalnym o Profilu Terapeutycznym nr 72 w Gdańsku jest nauczycielem prowadzącym. Zajmując się na co dzień dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (ze spektrum autyzmu, afazją, niedosłuchem czy niedowidzeniem) wykorzystuje także umiejętności zdobyte na kursach Metody Integracji Sensorycznej, Metody Marii Montessori czy Pedagogiki Zabawy.

Dzięki tym zajęciom dziecko nauczy się :
  • rozpoznawać i nazywać swoje emocje
  • rozładowywać agresję w sposób akceptowany społecznie
  • współdziałać w grupie rówieśniczej
  • bronić własnych granic
  • nie naruszać granic drugiego człowieka
  • prawidłowo komunikować się z innymi ludźmi