Robotyka z Lego

Robotyka i programowanie to nie tylko kluczowe kompetencje przyszłości, lecz także świetna zbawa, pozwalająca dziecku spajać wiedzę o funkcjonowaniu świata. Poznaj cztery kroki zajęć przedszkolnych RoboPlanet, które wprowadzą Twoje dziecko w świat nauki:

Zbudować
Zaprogramować
Zrozumieć
Zapamiętać

Robotyka :
  • Pomaga rozwinąć wyobraźnie przestrzenną, spostrzegawczość, koordynację ruchową i motorykę rąk.
  • Stanowi doskonały wstęp do nauk komputerowych i tworzy bazę do nauki kluczowej kompetencji przyszłości.
  • Widząc swój program w działaniu, dzieci mają namacalny efekt swojej pracy i wiedzą, jak go wywołać
  • Dzięki grupowym zadaniom z robotami, każde zajęcia stanowią niezapomniane doświadczenie i utrwalają zdobytą wiedzę.