Drużyna Kangura

Hej, hej, Jestem czerwonym kangurem i powołałem jedyną w swoim rodzaju drużynę na świecie, która nazywa się „Drużyna Kangura”. Do składu naszej drużyny zaprosiłem sześciu moich Zwierzo-Przyjaciół z sześciu kontynentów naszego świata i tysiące Aktywnych Przedszkolaków uczestniczących w różnych projektach w ramach systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl. Z Drużyną Kangura podróżujemy po świecie, w tym świecie sportu, poznając wszechstronny rozwój ruchowy, ale także podstawy dyscyplin sportu, takich jak; piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna i koszykówka.


Nasz program :
  •  Zachęca dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest logicznie ułożony - od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród przedszkolaków.